MENU
under construction

Onder de toren leven verhalen

Under de Toer. Dat zijn 32 manifestaties tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in één van de meer dan 750 kerken in onze provincie. Under de Toer presenteert 32 bijzondere verhalen, die in één van de kerken zijn geboren. Deze verhalen vormen het vertrekpunt voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap. Samen verbeelden ze de mooiste verhalen die het waard zijn opnieuw verteld te worden.
MEER INFORMATIE

Manifestaties

1/32

De Frijtinker

Mauritiuskerk IJlst

Januari 2018

De Frijtinker. Aan de toog van de stadsherberg raakt vluchteling Tesfalem in de ban van Gearte, de herbergierster. In haar […]

2/32

Marijke Muoi

Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden

Januari t/m maart 2018

Leeuwarden, augustus 1795 Radicale revolutionairen stormen de Grote Kerk binnen, slaan alles kort en klein, halen waardevolle metalen uit de […]

3/32

De man dy’t hout dûnsje liet

Mariakerk Mantgum

Februari 2018

Drie jaar lang voer Hermannus Berkenbijl, rond 1781, wekelijks van Leeuwarden naar Mantgum om te werken aan het houtsnijwerk van […]

4/32

Anna Maria

Nicolaaskerk Wiuwert

April 2018

In 1678 overleed Anna Maria van Schurman in Wieuwerd, op zeventigjarige leeftijd. Ze werd begraven in de Nicolaaskerk. Van Schurman was […]

5/32

Bakzeuntjes

Lambertuskerk, Arum

April 2018

Geschreeuw in de haven: ‘Daar zijn ze!’ Vrouwen zwaaien met doeken hoog boven hun hoofd en het geluid van de […]

6/32

Haren in de wind

Mattheuskerk Langezwaag

April t/m oktober 2018

Zondagochtend: de zondagse kleren aan en met gekamde haren naar de kerk. Voor de onderweg verwaaide haren ligt de kam […]

7/32

De klokken fan Berltsum

Koepelkerk Berlikum

Mei 2018

Geliefden voor 400 jaar. In de Koepelkerk in Berlikum hangt sinds 1593 een klok. In 1663 kreeg deze gezelschap van […]

8/32

De 7 fan Sânfurd

Kerk Sandfirden

Mei 2018

Wat deed de Hertog van Beieren in Sandfirden? Wie heeft er in de gevonden sarcofaag gelegen? En waarom stond de […]

9/32

Sint Vitus Passie

St. Vituskerk Wetsens

Mei 2018

Een vocaal drieluik Op een zondagochtend in 1842 staat predikster Vitalis op de preekstoel in de Sint Vituskerk te Wetsens. Ze […]

10/32

Het Fluitschip

Grote Kerk Hindeloopen

Mei/juni 2018

Is de liefde sterker dan het water? De fluit, een schip voor de handelsvaart, vaart richting Riga. Aan boord 2e […]

11/32

Yn it Skaad fan ’e Toer

PKN-kerk Ryptsjerk

Mei en oktober 2018

Plotseling zit de kerk weer vol in Ryptsjerk. Acute godsvrucht? Nee, er circuleert een verhaal over een schat onder de […]

12/32

De klok en het meisje

Thomaskerkje Katlijk

Juni 2018

Opeens was zij daar, het meisje van de klok. De dorpsbewoners kijken er inmiddels niet meer van op. Zij vindt […]

13/32

Een Jammerlijck Klaachlied

St. Gertrudis Kerk Workum

Juni 2018

Op een dag in 1574 kwam schipper Hendrik Spruyt met zijn vrouw Trijntje Jans in hun thuishaven Workum aan. Ze waren […]

14/32

Het heilige hert van Cambuur

Agneskerk Goutum

Juni 2018

Het was een kind van de nabijgelegen basisschool, die de dominee van de Agneskerk wees op de aanwezigheid van het […]

15/32

It paad fan de Wûnderdokter

Sint-Petruskerk Eestrum

Juni 2018

Een kunstzinnige wandeling voert de bezoeker door een uitgestrekt landschap en een klein dorp, Eestrum. In dit dorp staat een […]

16/32

Wat zag de Lemster Toer?

Ned. Hervormde Kerk Lemmer

Juni-september 2018

Gedurende 300 jaren zag de Lemster Toer Lemmer veranderen: vissersmienskip werd recreatie-hotspot. Onder zich de monumentale kerk met de gebeeldhouwde kansel, […]

17/32

Oeds fan fierwei

VincentiusKerk Reduzum

Juli 2018

De Odyssee van Homerus in het hart van Friesland Onder de torens van Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (FIER) wordt […]

18/32

Een nacht in de Sint Janskerk

St. Janskerk Hoorn Terschelling

Juli/augustus 2018

Een nacht in de Sint Janskerk is een wervelende muziektheatervoorstelling. Theater Compagnie Barrevoet geeft samen met talentvolle jongeren, kinderen en […]

19/32

Fertellendeweis

Protestantse kerk Tytsjerk

Juli/augustus 2018

In 2018 zet Tytsjerk de huis- én kerkdeur wijd open voor onbekend bezoek, dat in en samen met het dorp, […]

20/32

De verdwenen peerden

Bonifatiuskerk Oldeberkoop

Augustus 2018

Het verhaal gaat dat er in het kerkje van Nijeberkoop ooit twee paarden zijn omgekomen. De paarden waren losgeraakt en zijn, […]

21/32

Slauerhoff – In Memoriam Patris

Dorpskerk Huizum

Augustus t/m oktober 2018

Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936), een van Nederlands grootste dichters, kwam uit Leeuwarden. Zijn werk werd in 26 talen vertaald. Deze […]

22/32

De profylfoto fan Klaas

PKN-Kerk Wommels

September 2018

Een voorstelling over het belang van een baken in ons leven. Klaas heeft veel van de wereld gezien. Deze oud-Wommelser […]

23/32

Skeltemania

Protestantse Kerk Schettens

September 2018

In het voorportaal van de kerk van Schettens hing sinds mensenheugenis een helm, gewoon een oude helm. Tot een ijverige […]

24/32

Dodo fan Haska

Kapelle van Haskerdijken, Haskerdijken

September 2018

Ooit eenzaam in het veld, tegenwoordig ingeklemd tussen spoorlijn en vierbaansweg, staat De Kapelle van Haskerdijken nog altijd overeind. Het godshuis […]

25/32

Op de Terp Almenum

Grote Kerk Harlingen

September 2018

Een bulderende zee. Razende zeemonsters beuken op de dijken, ze stormen kolkend de stad in. Woedend sleuren ze kinderen mee […]

26/32

Lûd fan de Middelsee

Oldehove Leeuwarden

September 2018

In Lûd fan de Middelsee brengen 17 muziekverenigingen de oude Middelzee opnieuw tot leven. De Middelzee: nieuw grondgebied van de […]

27/32

De tael van et hatte

Bonifatiuskerk Idzards

Oktober 2018

De pelgrims uit de Stellingwerven, die in 1579 nadat ze naar Santiago de Compostela zijn gelopen thuiskomen en feestelijk worden […]

28/32

Merakels fan Nijlân

Nicolaaskerk Nijland

Oktober 2018

Een voorstelling over de eigengereidheid van een timmermansknecht met een geniaal plan. Krijgt Lytse Fedde gehoor bij de ‘hoge heren’? […]

29/32

De klok moat werom!

Mariakerk Kortezwaag

Oktober 2018

In 1797 werd de huidige Mariakerk gebouwd, zonder toren. In 1896 besloot het toenmalige kerkbestuur om er alsnog een toren […]

30/32

De Slach by Boxum

Sint Margrietkerk Boksum

Oktober/november 2018

Op 17 januari 1586 stuitte het Spaanse leger nabij het dorpje Boksum op een Fries leger. Helaas kwam het niet tot […]

31/32

Tusken Twa Tuorren

St. Martinuskerk Warga

November 2018

In de geest van Sint Maarten deelt de Sint Martinuskerk haar aardse bezittingen met de jeugdsoos, broedplaats voor organisatorisch en […]

32/32

De Bestimming

Meinardskerk Minnertsga

November 2018

Alles in het leven heeft een bestemming, een doel. De moeder met haar verdriet die alleen nog haar stem laat klinken […]

Nieuwsbrief

In 2018 spelen er onder tweeëndertig Friese kerktorens tweeëndertig verhalen. Verhalen die verteld worden door zang, dans, toneel, beeldende kunst, maar vooral door de mienskip. Wil jij een kijkje achter de schermen? Schrijf je dan hieronder in voor de nieuwsbrief van Under de Toer.

Nieuws

FB Oranjewoud levert belangrijke financiële bijdrage aan openingsvoorstelling LF2018 Marijke Muoi

De openingsvoorstelling van LF2018 Marijke Muoi heeft een grote bijdrage ontvangen van stichting FB Oranjewoud. Marijke Muoi is de bijnaam […]

MEER INFORMATIE

GEZOCHT: Meisjes en vrouwen voor zang en spel in grote openingsvoorstelling LF2018

Wie? Jij! Wil jij meespelen in de openingsvoorstelling van Leeuwarden-Fryslân 2018? Voor Marijke Muoi, een voorstelling over revolutie in Fryslân, […]

MEER INFORMATIE

De cast van openingsvoorstelling LF 2018 Marijke Muoi is bekend

De cast van Marijke Muoi, de voorstelling die op 28 januari het culturele jaar zal openen, is compleet. “Ik kan […]

MEER INFORMATIE

Interview: Barbara Jonkers en Dennis de Vries

Tweeëndertig kerken, tweeëndertig unieke linosnedes. Voor de huisstijl van Under de Toer ontwierpen Barbara Jonkers, zelfstandig ontwerper, en Dennis de […]

MEER INFORMATIE

Interview: Arno Brok

De grootste sponsor van Under de Toer is het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het fonds gaf een bedrag van €500.000, waardoor […]

MEER INFORMATIE

Eerste lezing script Marijke Muoi

Voor een moment krijgt het verhaal van Maria Louise van Hessen-Kassel al een stem, tijdens de eerste lezing van het […]

MEER INFORMATIE