MENU
under construction

Sign up

Step 1 of 5

20%
 • De aanmeldperiode voor Under de Toer is voorbij. U kon uw plan indienen tot 15 januari 2017. Op dit moment buigt een commissie zich over de tachtig ingeleverde plannen, op basis van de daarvoor vastgestelde criteria. Half april 2017 wordt de selectie van de dertig definitieve projecten bekend gemaakt. 

  De oanmeldperioade foar Under de Toer is foarby. Jo koene jo plan yntsjinje oant 15 jannewaris 2017. Op dit momint bûcht in kommisje him oer de tachtich ynlevere plannen, op basis fan de dêrfoar fêststelde kritearia. Heal april 2017 wurdt de seleksje fan de tritich definitive projekten bekend makke.

  The registration period for Under the Tour is over. You were able to submit your plan until January 15, 2017. At this time a committee judges the eighty submitted plans, based on the specified criteria. The selection of the final thirty projects will be announced mid-April 2017.

 • Het verhaal

 • Maximaal 200 woorden
 • Kunstvorm 
  Add a new row
  Welke kunstvorm(en) worden gebruikt in de presentatie?
 • De beoogde datum of periode van de presentatie.