MENU
under construction

FB Oranjewoud levert belangrijke financiële bijdrage aan openingsvoorstelling LF2018 Marijke Muoi

De openingsvoorstelling van LF2018 Marijke Muoi heeft een grote bijdrage ontvangen van stichting FB Oranjewoud. Marijke Muoi is de bijnaam van Maria-Louise van Hessen-Kassel, de stammoeder van vrijwel alle Europese vorstenhuizen. Zij ligt begraven in de Grote Kerk in Leeuwarden. De voorstelling Marijke Muoi, geproduceerd door de stichting Under de Toer krijgt met deze bijdrage de gewenste financiële ruggengraat om de belangwekkende historie van de grafschennis van Marijke Muoi in 1795, op een hedendaagse, uitzonderlijke manier te kunnen verbeelden. De locatievoorstelling gaat op 28 januari 2018 in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden in première.

Stichting FB Oranjewoud
Hoofdsponsorschap van dit belangrijke LF2018 evenement sluit nauw aan bij de doelstellingen van het FB Oranjewoud. “We willen graag bijdragen aan de culturele omgeving in Friesland. Onze doelstelling is om het sociaal, economisch en ook het culturele klimaat in Noord-Nederland te verbeteren. We zijn blij dat met onze bijdrage de voorstelling Marijke Muoi gerealiseerd kan worden,” stelt het bestuur van FB Oranjewoud, bij monde van haar voorzitter Mr. J. Volkers. “Bovendien is onze historische verbondenheid met Marijke Muoi groot, want zij was de laatste bewoner van Paleis Oranjewoud. Op het fundament van het paleis verrees later het huidige landhuis Oranjewoud, dat in eigendom is van de stichting.”

Zintuigelijke ervaring
Een bezoek aan de voorstelling Marijke Muoi in de Grote Kerk wordt een zintuigelijke ervaring. Het publiek wordt meegenomen in een uniek verhaal over de opkomst van de democratie in Friesland, een keerpunt in de geschiedenis. Het publiek verzamelt zich bij de kerk, waar ze in groepen opgedeeld, mee worden genomen door een van de 10 acteurs, personages in de voorstelling.  Zij betreden de kerk via één van de tien ingangen en worden daar ondergedompeld in een fascinerend spektakel. Het publiek beleeft door deze opzet de voorstelling op een unieke, eigen manier.

Praktische informatie
De voorstelling Marijke Muoi is te beleven van 28 januari tot en met 17 maart 2018 in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, te bestellen via de kassa van de Stadsschouwburg de Harmonie: www.harmonie.nl.

Marijke Muoi is een productie van Sjoeke-Marije Wallendal (concept en regie), Bouke Oldenhof (script), Jos Thie (artistiek leider) en Freek van Duijn (zakelijk leider). Voor meer informatie over Marijke Muoi, kijk op www.marijkemuoi.frl. Meer over Stichting FB Oranjewoud is te vinden op www.fboranjewoud.nl.