MENU
under construction

De tael van et hatte

5 – 6 oktober 2018

Bonifatiuskerk Idzards

YN KONTAKT MEI

De pelgrims uut de Stellingwarven, die in 1579 naodat ze lopende naor Santiago de Compostela west hebben, thuuskommen en feestelik onthaeld wodden, schrikken heur een hoetien. De raodsheer Baerte
van Idzarda het, uut naeme van Frieslaand, de Unie van Utrecht mit ondertekend. Daordeur is de Spaanse overheersing now weliswaor veurbi’ j, mar wat stelt de vri’ jhied die ze kregen hebben now aenlik veur?

Wat betekent dat veur de identiteit
van de Stellingwarvers, heur tael en geleufsovertuging?
 Hoe slim lieken de Stellingwarvers van meer as 400 jaor leden op die van vandaege-de-dag? Kiek in de spiegel die oons veurhullen wodt! Een tocht mit meziek, theater en beeldende keunst.

M.m.f. de ynwenners fan de trije doarpen Aldeholtwâlde, Nijeholtwâlde en Teridzert, Bonifatiustsjerkek Teridzert, toanielklub De Vriendenkring, koar 4Klank, Gelegenheidskoar, teeater ’t Darreltien. Artistike meiwurking: Sigrid Hamelink (byldzjende keunst), Johan Veenstra (tekst), Janneke Florijn (muzyk) en Gooitsen Eenling (rezjy).

Mear ynformaasje: www.detaelvanethatte.nl

Download
persmap van De tael van et hatte