MENU
under construction

De verdwenen peerden

4 augustus 2018

Bonifatiuskerk Oldeberkoop

YN KONTAKT MEI Ergli, Letland

Et verhael gaot dat d’r in et karkien van 
Ni’ jberkoop ooit twie peerden ommekommen binnen. De peerden weren losraekt en bin,
 zo bleek laeter, op et karkhof van et dörpien telane kommen. Et karkien was niet best meer, zodat et niet meer bruukt wodde. Doe d’r nao een scho en toch weer es goenend kwammen, laggen daor de verdwenen peerden, allebeide dood. Ok al is et karkien van Ni’ jberkoop al lange vot, et verhael is
nao al die jaoren nog bekend. D’r schoelt een mooie symboliek in: et bleef tot op et laeste een plak waor aj’ je bescharmd vuulden.
 Et verhael verdient een artistieke
uutdaeging. Et ligt veur de haand dat in 
de regionaole context de tael mitspeulen moet in de kreativiteit. In de ieuwenoolde Berkoper karke mit zien prachtige akoestiek moet de tael wel zongen wodden, vandaor een literair-muzikaole vertolking van de verdwenen peerden.

M.m.f. Berkoper Popkoor en Donna Dora, muzykferiening Brocante, gitaarclub Capodastro’s, Stellingwarver Schrieversronte, OBS de Tjongeling, Lindecollege, trûbadoer Serge Epskamp. Idee en artistike lieding: Willy Bergsma y.g.m. Sietske Bloemhoff .

Mear ynformaasje: info@stellingwarfs.nl

 

Download
persmap van De verdwenen peerden