MENU
under construction

Archief

Onder de toren leven verhalen

Under de Toer. Dat zijn 32 manifestaties tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in één van de meer dan 750 kerken in onze provincie. Under de Toer presenteert 32 bijzondere verhalen, die in één van de kerken zijn geboren. Deze verhalen vormen het vertrekpunt voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap. Samen verbeelden ze de mooiste verhalen die het waard zijn opnieuw verteld te worden.

32 verhalen

We leven met verhalen en vertellen ze maar wat graag aan elkaar. Waar mensen bij elkaar komen ontstaan verhalen en worden ze doorgegeven. In vroeger tijden waren het in Fryslân de terpen waar mensen elkaar ontmoeten. Op de vlucht voor het water, maar ook om zoet water te halen uit de gemeenschappelijke put. Daarom staan veel Friese kerken op een terp. Soms nog volop in dienst  als huis van God, maar ze doen ook dienst als galerie, theater, winkel, woonhuis of ze staan gewoon leeg. Maar altijd blijven het bouwwerken vol verhalen. Religieuze, maar ook verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in de gemeenschap, die door de tijd heen steeds opnieuw worden verteld.

Voorbeelden

Oldeberkoop

Het verhaal gaat dat er in het kerkje van Nijeberkoop ooit twee paarden zijn omgekomen. De paarden waren losgeraakt en zijn, zo bleek later, op het kerkhof van het dorpje terecht gekomen. Het kerkje was in slechte staat, waardoor het niet meer werd gebruikt. Toen er na een poosje weer eens mensen kwamen, lagen daar de verdwenen paarden: allebei dood. Ook al is het kerkje van Nijeberkoop allang verdwenen, het verhaal is na al die jaren nog bekend. Lees verder.

Terschelling

Op Terschelling sluipt een groep jongeren uit nieuwsgierigheid de kerk in. Plotseling staan ze oog in oog met de oude koster. Hij neemt ze mee op een reis door zijn herinneringen. Wonderlijk genoeg gaan deze terug tot in het jaar 1230, toen een eenzame monnik over het Wad dwaalde, op zoek naar een weggelopen koe. Het lijkt alsof de koster even oud is als de stenen van de kerk zelf. De jongeren komen voor een mysterie te staan. Als ze dit willen ontcijferen, begint ineens het orgel te spelen… Lees verder.

Leeuwarden

In de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden ligt de stammoeder van ons koningshuis begraven, Maria Louise. In 1795, ten tijdens van de Franse revolutie, is haar graf geschonden door woedend gepeupel. Hierbij werden haar botten als trommelstokken gebruikt en haar schedel als voetbal. Wat overbleef is opnieuw begraven, maar jaren later werd per post nog een schedel van Maria Louise bij de kerk bezorgd. Er liggen nu twee schedels in de tombe in de Grote Kerk van Leeuwarden. Lees verder.

Disciplines

De initiatiefnemers van Under de Toer zagen in al die verschillende verhalen, die rondom kerken worden verteld, een aanleiding voor interessante projecten. Manifestaties waarbij kunstenaars vanuit uiteenlopende disciplines samenwerken met de gemeenschap. Waarbij ze met elkaar een bijzonder verhaal van/nabij de eigen kerk opnieuw vertellen en verbeelden. Zo vertelt het ene project haar verhaal in de vorm van zang of toneel, en doet de ander dat met dans of beeldende kunst. Bekijk alle projecten hier.

Europa

Tijdens de gesprekken met bewoners en kunstenaars kwamen de initiatiefnemers erachter dat veel kerkgemeenschappen contacten onderhouden met kerken elders in Europa. Daaruit ontstond het plan om in het jaar van de Europese Culturele Hoofdstad bij alle dertig Under de Toer-projecten ook een andere kerk in Europa te betrekken.