MENU
under construction

Archief

Moeder van Europa met twee gezichten

Het eerste verhaal in 2018 wordt verteld in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Op 28 januari  2018 gaat daar een spectaculaire voorstelling van start, geïnspireerd op de beroemdste bezoekster van deze kerk: Marie Louise, aartsmoeder van bijna alle vorstenhuizen in Europa. Het script voor deze voorstelling wordt geschreven door Bouke Oldenhof, de regie is van Sjoeke Marije Wallendal, onder artistieke leiding van Jos Thie.

Moeder van Europa

In Leeuwarden ligt de moeder van Europa begraven. Maria-Louise van Hessen-Kassel is voorouder van alle in Europa heersende vorstenhuizen, naast nog een groot aantal andere (koninklijke en adellijke) geslachten in Europa. Maar: er liggen twee schedels van haar in de grafkelder! Dit gegeven heeft alles te maken met de grootschalige grafschennis die er in 1795 gepleegd is na de machtsovername van de patriotten en de inval van de Fransen. Wapens en rouwborden van de Oranjes werden verbrand, grafmonumenten voor de eerste Friese stadhouder Willem-Lodewijk en zijn vrouw werden vernield, en uiteindelijk werden de dertig kisten met resten van Nassau’s opengebroken.

Spectaculaire rondleiding

Het verhaal over de moeder van Europa wordt verteld in de Grote Kerk in de vorm van een spectaculaire rondleiding, waarbij het publiek wordt verdeeld in elf groepen met elk een eigen begeleider die hen meeneemt naar één van de elf ingangen in de kerk. Het is dus geen reguliere voorstelling waar je als bezoeker zit en kijkt, maar het wordt een beleving. Het is overal om je heen. Het sleept je mee en overrompelt je waarbij alle zintuigen worden aangesproken. En dit is een belevenis, waarbij het publiek niet alleen toeschouwer is, maar ook deelnemer. De elf groepen kunnen invloed uitoefenen op het verloop van het verhaal.

Twee gezichten

Het verhaal over de grafschennis en de twee schedels die nu begraven liggen, zijn de ingrediënten voor een theaterevenement over woede en politiek. Zo stellen de makers (Bouke Oldenhof – tekst, Sjoeke Marije Wallendal – regie) aan haar publiek de actuele vraag: hoe willen we geregeerd worden in het Europa van de 21 eeuw?

Een team van topontwerpers en -spelers uit heel Europa werkt aan deze belevenis mee, zoals Mirjam Grote Gansey – vormgeving en Arjen Klerkx – projectie.