MENU
under construction

Archief

Pilot Tynje

In 2014 werd in De Tynje ‘Troch de buorren’ opgevoerd als pilot van Under de Toer. De aanleiding was het 110-jarige bestaan van muziekvereniging De Bazuin. Plaats van handeling was de PKN-kerk. Dorpsgenoot Bouke Oldenhof schreef de tekst en mede-uitvoerder was toneelvereniging Rjucht en Sljucht. Met als resultaat een volle, trotse kerk!

Fanfare De Bazuin uit De Tynje nodigde in 2014 naar aanleiding van haar aanstaande 110-jarige bestaan de plaatselijke toneelvereniging Rjucht en Sljucht uit voor een samenwerkingsproject. De initiatiefnemers namen contact op met dorpsgenoot toneelschrijver Bouke Oldenhof. Deze zag als lid van de initiatiefgroep meteen dat dit een mooie gelegenheid was om de uitgangspunten van Under de Toer uit te proberen. Oldenhof vond een verhaal dat zich had afgespeeld in de kerk, schreef de toneeltekst ‘Troch de buorren’, die De Bazuin, Rjucht en Sljucht en een combinatie van de twee plaatselijke koren driemaal opvoerden voor een overvolle, enthousiaste en zelfs een beetje trotse kerk.

Het verhaal

Tynje had vroeger een scherpe scheiding tussen ’finen’ en ‘readen’. De scherpe kantjes van de tegenstelling zijn afgesleten, maar de tegenstelling is niet minder actueel. Oldenhof hoorde een recent verhaal, dat speelt in de Tynster kerk. Vier Tynsters zingen samen in een combo: twee gereformeerden, een hervormde en een socialist. Tijdens het afscheid van een overleden Friese schrijver in een café in Drachten zongen ze op diens wens een strijdlied. De drie andere mannen daagden toen de socialist uit om ook samen op te treden tijdens een dienst in de gereformeerde kerk in De Tynje.

De afloop

Alhoewel zijn hele opvoeding anti-kerkelijk was geweest, besloot de socialist over zijn bezwaren heen te stappen. Waarop waren die immers gebaseerd anders dan op overgeleverde vooroordelen? De repetities gingen voorspoedig en het was gezellig als altijd. Tijdens de dienst begon het orgel te spelen. Toen stelde de zanger/socialist zich voor dat zijn overleden ouders en zus hem daar zouden zien staan. De keel kneep hem; hij heeft geen woord kunnen zingen. Tot mededogen van zijn collega-zangers.

Link met het Franse Tignes

De scènes van dit verhaal, verbonden door een poëtische verteller, werden voor het contrast afgewisseld met een Tynster verteller in Tignes in de Franse Alpen. Tignes klinkt als Tynje en ligt op de bodem van een stuwmeer, sinds dat werd aangelegd net na de Tweede Wereldoorlog.  Parallel aan het verschijnen van het verdronken Tignes, komen de oude tegenstellingen in Tynje boven water.