MENU
under construction

Interview: Arno Brok

De grootste sponsor van Under de Toer is het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het fonds gaf een bedrag van €500.000, waardoor het project gerealiseerd kon worden. De nieuwe commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Arno Brok kijkt uit naar de realisatie van het project.

Wat is voor het Prins Bernhard Cultuurfonds doorslaggevend geweest om de keus te maken om Under de Toer te ondersteunen? We wilden graag een bijdrage leveren aan Leeuwarden-Fryslân 2018, maar dan wel aan een project dat goed bij onze doelstellingen paste. Er zijn veel amateurverenigingen aan ons verbonden, die voor het Cultuurfonds langs de deuren gaan en het voor ons mogelijk maken dat wij ons ook voor hén in kunnen zetten. Daarbij vinden we cultuurdeelname door amateurs van groot belang, ook bij Culturele Hoofdstad. Met Under de Toer kan dat erg goed.

De samenwerking tussen professionals en amateurs in de projecten van Under de Toer is erg bijzonder. Het is voor de amateurs hartstikke leerzaam om aan zo’n project mee te werken. Jos Thie heeft in het verleden al aangetoond dat hij dit soort projecten op een mooie manier neer kan zetten en dat schept vertrouwen.

Hoe sluit Under de Toer aan bij de doelstellingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds? Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt veel projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren wij bijzondere initiatieven en talenten. En heb je het over bijzondere projecten, dan is Under de Toer daar zeker een voorbeeld van. Door de hele provincie vinden deze projecten plaats, samen met de mienskip.

Het is voor het Prins Bernhard Cultuurfonds een uitzonderlijke bijdrage. Dat schept ook verwachtingen. Wanneer heeft Under de Toer aan deze verwachtingen voldaan? Het is inderdaad een uitzonderlijke bijdrage. Een bedrag van een half miljoen euro is door ons nog niet eerder aan een vergelijkbaar project toegekend. Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit een landelijk bureau met twaalf provinciale afdelingen. Samen hebben we dit bedrag beschikbaar gesteld. Als provinciaal bestuur zijn wij hartstikke blij dat er ook bij de landelijke afdeling draagvlak bestaat voor een bijdrage aan Under de Toer.

We vertrouwen er dan ook op dat Under de Toer een groot succes zal worden. We zijn erg blij met de hoge betrokkenheid van de mienskip bij deze projecten. Dorpen mobiliseren de inwoners om onder begeleiding van een professional samen het bijzondere verhaal van hun kerk te vertellen, waardoor de geschiedenis van Friesland en de dorpen mooi naar voren komt. Dat levert keer op keer een prachtig evenement op. Ik ben zeker van plan om een aantal manifestaties te bezoeken, en dan ook gasten mee te nemen. We verwachten dat deze samenwerking in de toekomst nog veel mooie culturele activiteiten zal opleveren.

Met Under de Toer hopen wij niet alleen voor 2018 het publiek iets bijzonders te geven, maar een bijdrage te kunnen leveren aan de nalatenschap van de verhalen van onder de Friese kerktorens. Welke nalatenschap van Under de Toer zou u graag willen zien? Het zou mooi zijn als op deze manier niet alleen de verhalen van de Friese kerktorens doorgegeven worden, maar ook dat het verenigingen stimuleert om cultuur in de omgeving levend te houden. Dit door samen veel activiteiten te organiseren.

We hebben een bijzondere relatie met elkaar opgebouwd. Dankzij u en uw organisatie kan het publiek de diversiteit aan Friese verhalen opnieuw beleven. Wat zou u als organisatie het publiek willen meegeven over hetgeen dat Under de Toer laat zien en achterlaat? Een boodschap voor de bezoekers zou kunnen zijn om niet alleen van de voorstelling te genieten, maar ook om ze bewust te maken dat het mogelijk is om zulke projecten de organiseren. Cultuur brengt mensen dichter bij elkaar, het inspireert en zorgt voor verhalen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds wil en kan hier een grote rol in spelen. Het fonds steunt ieder jaar meer dan 3500 projecten, en door giften en collectes kan men het Cultuurfonds steunen.

Voor meer informatie over het Prins Bernhard Cultuurfonds, kijk op https://www.cultuurfonds.nl.