MENU
under construction

Manifestaties

1/32

De Frijtinker

Mauritiuskerk IJlst

1 - 6 januari 2018

De Frijtinker. Aan de toog van de stadsherberg raakt vluchteling Tesfalem in de ban van Gearte, de herbergierster. In haar […]

MEER INFORMATIE
2/32

Marijke Muoi

Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden

24 januari - 17 maart 2018

Leeuwarden, augustus 1795 Radicale revolutionairen stormen de Grote Kerk binnen, slaan alles kort en klein, halen waardevolle metalen uit de […]

MEER INFORMATIE
3/32

De man dy’t hout dûnsje liet

Mariakerk Mantgum

21 – 28 februari 2018

Drie jaar lang voer Hermannus Berkenbijl, rond 1781, wekelijks van Leeuwarden naar Mantgum om te werken aan het houtsnijwerk van […]

MEER INFORMATIE
4/32

Anna Maria

Nicolaaskerk Wiuwert

7 – 28 april 2018

In 1678 overleed Anna Maria van Schurman in Wieuwerd, op zeventigjarige leeftijd. Ze werd begraven in de Nicolaaskerk. Van Schurman was […]

MEER INFORMATIE
5/32

Bakzeuntjes

Lambertuskerk, Arum

21 en 22 april 2018

Geschreeuw in de haven: ‘Daar zijn ze!’ Vrouwen zwaaien met doeken hoog boven hun hoofd en het geluid van de […]

MEER INFORMATIE
6/32

Haren in de wind

Mattheuskerk Langezwaag

13 april – 21 oktober 2018

Zondagochtend: de zondagse kleren aan en met gekamde haren naar de kerk. Voor de onderweg verwaaide haren ligt de kam […]

MEER INFORMATIE
7/32

De klokken fan Berltsum

Koepelkerk Berlikum

2, 3, 5, 8, 10 en 18 mei 2018

Geliefden voor 400 jaar. In de Koepelkerk in Berlikum hangt sinds 1593 een klok. In 1663 kreeg deze gezelschap van […]

MEER INFORMATIE
8/32

De 7 fan Sânfurd

Kerk Sandfirden

24 - 26 mei 2018

Wat deed de Hertog van Beieren in Sandfirden? Wie heeft er in de gevonden sarcofaag gelegen? En waarom stond de […]

MEER INFORMATIE
9/32

Sint Vitus Passie

St. Vituskerk Wetsens

18 – 27 mei 2018

Een vocaal drieluik Op een zondagochtend in 1842 staat predikster Vitalis op de preekstoel in de Sint Vituskerk te Wetsens. Ze […]

MEER INFORMATIE
10/32

Het Fluitschip

Grote Kerk Hindeloopen

25 mei – 3 juni 2018

Is de liefde sterker dan het water? De fluit, een schip voor de handelsvaart, vaart richting Sint Petersburg. Aan boord […]

MEER INFORMATIE
11/32

Yn it Skaad fan ’e Toer

PKN-kerk Ryptsjerk

25 – 27 mei, 5 – 20 oktober 2018

Plotseling zit de kerk weer vol in Ryptsjerk. Acute godsvrucht? Nee, er circuleert een verhaal over een schat onder de […]

MEER INFORMATIE
12/32

De klok en het meisje

Thomaskerkje Katlijk

3 - 5 juni 2018

Een oudere vrouw wandelt door Katlijk. Ze is er al meer dan zestig jaar niet geweest. Toch wordt ze herkend […]

MEER INFORMATIE
13/32

Een Jammerlijck Klaachlied

St. Gertrudis Kerk Workum

1 – 2 juni 2018

Op een dag in 1574 kwam schipper Hendrik Spruyt met zijn vrouw Trijntje Jans in hun thuishaven Workum aan. Ze waren […]

MEER INFORMATIE
14/32

Het heilige hert van Cambuur

Agneskerk Goutum

13 – 24 juni 2018

Het was een kind van de nabijgelegen basisschool, die de dominee van de Agneskerk wees op de aanwezigheid van het […]

MEER INFORMATIE
15/32

It paad fan de Wûnderdokter

Sint-Petruskerk Jistrum

23 juni 2018

Een kunstzinnige wandeling voert de bezoeker door een uitgestrekt landschap en een klein dorp, Jistrum. In dit dorp staat een […]

MEER INFORMATIE
16/32

Wat zag de Lemster Toer?

Ned. Hervormde Kerk Lemmer

2 – 3 juni, 27, 28,29 en 30 september 2018

Gedurende 300 jaren zag de Lemster Toer Lemmer veranderen: vissersmienskip werd recreatie-hotspot. Onder zich de monumentale kerk met de gebeeldhouwde kansel, […]

MEER INFORMATIE
17/32

Oeds fan fierwei

VincentiusKerk Reduzum

27 juni – 15 juli 2018

De Odyssee van Homerus in het hart van Friesland Onder de torens van Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (FIER) wordt […]

MEER INFORMATIE
18/32

Een nacht in de Sint Janskerk

St. Janskerk Hoorn Terschelling

13 – 31 augustus 2018

  Een groep jongeren sluipt uit nieuwsgierigheid de kerk in. Plotseling staan ze oog in oog met een oude man. […]

MEER INFORMATIE
19/32

Fertellendeweis

Protestantse kerk Tytsjerk

23 juli – 6 augustus 2018

In 2018 zet Tytsjerk de huis- én kerkdeur wijd open voor onbekend bezoek, dat in en samen met het dorp, […]

MEER INFORMATIE
20/32

De verdwenen peerden

Bonifatiuskerk Oldeberkoop

3 en 4 augustus 2018

Het verhaal gaat dat er in het kerkje van Nijeberkoop ooit twee paarden zijn omgekomen. De paarden waren losgeraakt en zijn, […]

MEER INFORMATIE
21/32

Slauerhoff – In Memoriam Patris

Dorpskerk Huizum

4 augustus t/m 6 oktober 2018

Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936), een van Nederlands grootste dichters, kwam uit Leeuwarden. Zijn werk werd in 26 talen vertaald. Deze […]

MEER INFORMATIE
22/32

De profylfoto fan Klaas

PKN-Kerk Wommels

26, 28 en 29 september, 3,5 en 6 oktober 2018

De vlag op de kerktoren; dat is de profielfoto van Klaas. En hiervoor heeft deze boer uit Zweden een goede […]

MEER INFORMATIE
23/32

Skeltemania

Protestantse Kerk Schettens

20 - 23 september 2018

In het voorportaal van de kerk van Schettens hing sinds mensenheugenis een helm, gewoon een oude helm. Tot een ijverige […]

MEER INFORMATIE
24/32

Dodo fan Haska

Kapelle van Haskerdijken, Haskerdijken

19 t/m 23 september 2018

Ooit eenzaam in het veld, tegenwoordig ingeklemd tussen spoorlijn en vierbaansweg, staat De Kapelle van Haskerdijken nog altijd overeind. Het godshuis […]

MEER INFORMATIE
25/32

Op de Terp Almenum

Grote Kerk Harlingen

4, 5 en 6 oktober 2018

Het verhaal Ook in Harlingen gebeurt Under de Toer. In de Grote Kerk van Harlingen wordt op 4, 5 en […]

MEER INFORMATIE
26/32

Lûd fan de Middelsee

Oldehove Leeuwarden

30 september 2018

Lûd fan de Middelsee is een verhaal over 17 Leeuwarder muziekverenigingen, een verdwenen zee en een toren. En niet zomaar […]

MEER INFORMATIE
27/32

De tael van et hatte

Bonifatiuskerk Idzards

5 – 6 oktober 2018

De pelgrims uit de Stellingwerven, die in 1579 nadat ze naar Santiago de Compostela zijn gelopen thuiskomen en feestelijk worden […]

MEER INFORMATIE
28/32

Merakels fan Nijlân

Nicolaaskerk Nijland

5, 6, 12 en 13 oktober 2018

Ruim zeven-en-een halve eeuw oud is het dorp Nijland, of Terra Nova, dat ooit in het zuidelijkste puntje van de […]

MEER INFORMATIE
29/32

De klok moat werom!

Mariakerk Kortezwaag

10 – 14 oktober 2018

In 1797 werd de huidige Mariakerk gebouwd, zonder toren. In 1896 besloot het toenmalige kerkbestuur om er alsnog een toren […]

MEER INFORMATIE
30/32

De Slach by Boxum

Sint Margrietkerk Boksum

19, 20 26 en 27 oktober

1586. Nederland is al jaren onderdeel van het katholieke Spaanse Koninkrijk, maar lijdt daar regelmatig onder. De Spaanse troepen zitten […]

MEER INFORMATIE
31/32

Tusken Twa Tuorren

St. Martinuskerk Warga

11 – 25 november 2018

In de geest van Sint Maarten deelt de Sint Martinuskerk haar aardse bezittingen met de jeugdsoos, broedplaats voor organisatorisch en […]

MEER INFORMATIE