MENU
under construction

Manifestaties

1/32

De Frijtinker

Mauritiuskerk IJlst

Januari 2018

De Frijtinker. Aan de toog van de stadsherberg raakt vluchteling Tesfalem in de ban van Gearte, de herbergierster. In haar […]

MEER INFORMATIE
2/32

Marijke Muoi

Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden

Januari t/m maart 2018

Leeuwarden, augustus 1795 Radicale revolutionairen stormen de Grote Kerk binnen, slaan alles kort en klein, halen waardevolle metalen uit de […]

MEER INFORMATIE
3/32

De man dy’t hout dûnsje liet

Mariakerk Mantgum

Februari 2018

Drie jaar lang voer Hermannus Berkenbijl, rond 1781, wekelijks van Leeuwarden naar Mantgum om te werken aan het houtsnijwerk van […]

MEER INFORMATIE
4/32

Anna Maria

Nicolaaskerk Wiuwert

April 2018

In 1678 overleed Anna Maria van Schurman in Wieuwerd, op zeventigjarige leeftijd. Ze werd begraven in de Nicolaaskerk. Van Schurman was […]

MEER INFORMATIE
5/32

Bakzeuntjes

Lambertuskerk, Arum

April 2018

Geschreeuw in de haven: ‘Daar zijn ze!’ Vrouwen zwaaien met doeken hoog boven hun hoofd en het geluid van de […]

MEER INFORMATIE
6/32

Haren in de wind

Mattheuskerk Langezwaag

April t/m oktober 2018

Zondagochtend: de zondagse kleren aan en met gekamde haren naar de kerk. Voor de onderweg verwaaide haren ligt de kam […]

MEER INFORMATIE
7/32

De klokken fan Berltsum

Koepelkerk Berlikum

Mei 2018

Geliefden voor 400 jaar. In de Koepelkerk in Berlikum hangt sinds 1593 een klok. In 1663 kreeg deze gezelschap van […]

MEER INFORMATIE
8/32

De 7 fan Sânfurd

Kerk Sandfirden

Mei 2018

Wat deed de Hertog van Beieren in Sandfirden? Wie heeft er in de gevonden sarcofaag gelegen? En waarom stond de […]

MEER INFORMATIE
9/32

Sint Vitus Passie

St. Vituskerk Wetsens

Mei 2018

Een vocaal drieluik Op een zondagochtend in 1842 staat predikster Vitalis op de preekstoel in de Sint Vituskerk te Wetsens. Ze […]

MEER INFORMATIE
10/32

Het Fluitschip

Grote Kerk Hindeloopen

Mei/juni 2018

Is de liefde sterker dan het water? De fluit, een schip voor de handelsvaart, vaart richting Riga. Aan boord 2e […]

MEER INFORMATIE
11/32

Yn it Skaad fan ’e Toer

PKN-kerk Ryptsjerk

Mei en oktober 2018

Plotseling zit de kerk weer vol in Ryptsjerk. Acute godsvrucht? Nee, er circuleert een verhaal over een schat onder de […]

MEER INFORMATIE
12/32

De klok en het meisje

Thomaskerkje Katlijk

Juni 2018

Opeens was zij daar, het meisje van de klok. De dorpsbewoners kijken er inmiddels niet meer van op. Zij vindt […]

MEER INFORMATIE
13/32

Een Jammerlijck Klaachlied

St. Gertrudis Kerk Workum

Juni 2018

Op een dag in 1574 kwam schipper Hendrik Spruyt met zijn vrouw Trijntje Jans in hun thuishaven Workum aan. Ze waren […]

MEER INFORMATIE
14/32

Het heilige hert van Cambuur

Agneskerk Goutum

Juni 2018

Het was een kind van de nabijgelegen basisschool, die de dominee van de Agneskerk wees op de aanwezigheid van het […]

MEER INFORMATIE
15/32

It paad fan de Wûnderdokter

Sint-Petruskerk Eestrum

Juni 2018

Een kunstzinnige wandeling voert de bezoeker door een uitgestrekt landschap en een klein dorp, Eestrum. In dit dorp staat een […]

MEER INFORMATIE
16/32

Wat zag de Lemster Toer?

Ned. Hervormde Kerk Lemmer

Juni-september 2018

Gedurende 300 jaren zag de Lemster Toer Lemmer veranderen: vissersmienskip werd recreatie-hotspot. Onder zich de monumentale kerk met de gebeeldhouwde kansel, […]

MEER INFORMATIE
17/32

Oeds fan fierwei

VincentiusKerk Reduzum

Juli 2018

De Odyssee van Homerus in het hart van Friesland Onder de torens van Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (FIER) wordt […]

MEER INFORMATIE
18/32

Een nacht in de Sint Janskerk

St. Janskerk Hoorn Terschelling

Juli/augustus 2018

Een nacht in de Sint Janskerk is een wervelende muziektheatervoorstelling. Theater Compagnie Barrevoet geeft samen met talentvolle jongeren, kinderen en […]

MEER INFORMATIE
19/32

Fertellendeweis

Protestantse kerk Tytsjerk

Juli/augustus 2018

In 2018 zet Tytsjerk de huis- én kerkdeur wijd open voor onbekend bezoek, dat in en samen met het dorp, […]

MEER INFORMATIE
20/32

De verdwenen peerden

Bonifatiuskerk Oldeberkoop

Augustus 2018

Het verhaal gaat dat er in het kerkje van Nijeberkoop ooit twee paarden zijn omgekomen. De paarden waren losgeraakt en zijn, […]

MEER INFORMATIE
21/32

Slauerhoff – In Memoriam Patris

Dorpskerk Huizum

Augustus t/m oktober 2018

Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936), een van Nederlands grootste dichters, kwam uit Leeuwarden. Zijn werk werd in 26 talen vertaald. Deze […]

MEER INFORMATIE
22/32

De profylfoto fan Klaas

PKN-Kerk Wommels

September 2018

Een voorstelling over het belang van een baken in ons leven. Klaas heeft veel van de wereld gezien. Deze oud-Wommelser […]

MEER INFORMATIE
23/32

Skeltemania

Protestantse Kerk Schettens

September 2018

In het voorportaal van de kerk van Schettens hing sinds mensenheugenis een helm, gewoon een oude helm. Tot een ijverige […]

MEER INFORMATIE
24/32

Dodo fan Haska

Kapelle van Haskerdijken, Haskerdijken

September 2018

Ooit eenzaam in het veld, tegenwoordig ingeklemd tussen spoorlijn en vierbaansweg, staat De Kapelle van Haskerdijken nog altijd overeind. Het godshuis […]

MEER INFORMATIE
25/32

Op de Terp Almenum

Grote Kerk Harlingen

September 2018

Een bulderende zee. Razende zeemonsters beuken op de dijken, ze stormen kolkend de stad in. Woedend sleuren ze kinderen mee […]

MEER INFORMATIE
26/32

Lûd fan de Middelsee

Oldehove Leeuwarden

September 2018

In Lûd fan de Middelsee brengen 17 muziekverenigingen de oude Middelzee opnieuw tot leven. De Middelzee: nieuw grondgebied van de […]

MEER INFORMATIE
27/32

De tael van et hatte

Bonifatiuskerk Idzards

Oktober 2018

De pelgrims uit de Stellingwerven, die in 1579 nadat ze naar Santiago de Compostela zijn gelopen thuiskomen en feestelijk worden […]

MEER INFORMATIE
28/32

Merakels fan Nijlân

Nicolaaskerk Nijland

Oktober 2018

Een voorstelling over de eigengereidheid van een timmermansknecht met een geniaal plan. Krijgt Lytse Fedde gehoor bij de ‘hoge heren’? […]

MEER INFORMATIE
29/32

De klok moat werom!

Mariakerk Kortezwaag

Oktober 2018

In 1797 werd de huidige Mariakerk gebouwd, zonder toren. In 1896 besloot het toenmalige kerkbestuur om er alsnog een toren […]

MEER INFORMATIE
30/32

De Slach by Boxum

Sint Margrietkerk Boksum

Oktober/november 2018

Op 17 januari 1586 stuitte het Spaanse leger nabij het dorpje Boksum op een Fries leger. Helaas kwam het niet tot […]

MEER INFORMATIE
31/32

Tusken Twa Tuorren

St. Martinuskerk Warga

November 2018

In de geest van Sint Maarten deelt de Sint Martinuskerk haar aardse bezittingen met de jeugdsoos, broedplaats voor organisatorisch en […]

MEER INFORMATIE
32/32

De Bestimming

Meinardskerk Minnertsga

November 2018

Alles in het leven heeft een bestemming, een doel. De moeder met haar verdriet die alleen nog haar stem laat klinken […]

MEER INFORMATIE