MENU
under construction

De klok en het meisje

Juni 2018

Thomaskerkje Katlijk

IN CONTACT MET Duitsland

Opeens was zij daar, het meisje van de klok. De dorpsbewoners kijken er inmiddels niet meer van op. Zij vindt het jn om bij de klokkenstoel te zitten. Soms lijkt ze hele gesprekken te voeren…

Het publiek zit op een tribune in het weiland en kijkt uit op het prachtige Thomaskerkje met daarnaast de klokkenstoel. Via het meisje gaan zij een merkwaardig spel aan met de tijd. Die blijkt niet chronologisch of überhaupt enige logica te bevatten. Net als in een droom lopen verhalen door elkaar, parallel aan elkaar en bestaan naast elkaar. Zo kan het gebeuren dat zij met de marechaussee uit 1930 zit opgesloten in de kerk, terwijl de onderduikers uit 1942 langslopen. Het meisje is als een venster met uitzicht op de voorbije eeuwen, het heden en mogelijk zelfs de toekomst. Net als de klok is zij de stille getuige.

M.m.v. Toneelvereniging De Twa Doarpen, Thijs (Ties) Huisman en Gerard Thijssen, leerlingen van Bornego College en OSG Sevenwolden, een koor, en Yoram Ish-Hurwitz, Oranjewoud Festival.
Regie, tekst, compositie en vormgeving: Kameroperahuis

Meer informatie: info@oranjewoudfestival.nl / www.oranjewoudfestival.nl

Download
persmap van De klok en het meisje