MENU
under construction

De profylfoto fan Klaas

26, 28 en 29 september, 3,5 en 6 oktober 2018

PKN-Kerk Wommels

IN CONTACT MET Vollsjö, Zweden

Een voorstelling over het belang van een baken in ons leven.

Klaas heeft veel van de wereld gezien. Deze oud-Wommelser en oud-bankier is boer geworden in Zweden, en woont daar samen met zijn vrouw en kinderen. De profielfoto van Klaas op WhatsApp is een foto van de kerktoren van Wommels, met de Friese vlag in top!

Wat betekent de toren voor jou? De associaties en de verbeelding van de cliënten van Tywerthiem (Talant) hierbij vormen de rode draad van een muzikale theaterproductie die onderdeel uitmaakt van het Greidhoek’ festival 2018. Met steun van de lokale muziek-, zang- en toneelverenigingen wordt de samenwerking gezocht met mensen uit het dorp van Klaas, om de rol van de kerktoren als baken in het leven te beschrijven en te bezingen.

M.m.v. bewoners Tywerthiem, inwoners Wommels, Toanielselskip Wommels, The Happy Voices, popkoor Sjong!, Euphonia, De Mik, Greidhoek’ festival, met dank aan Rozemarijn Strubbe, Wybren Jorritsma, Klaas Malda en Janneke Okkema. Regie: Catrien Jonker, script: Sjoukje de Boer, poëzie: Pieteke de Boer, artistieke supervisie: Wouter Daane.

Meer informatie: j.okkema@talant.nl

Kaarten bestelt u hier

Download
persmap van De profylfoto fan Klaas