MENU
under construction

De Slach by Boxum

19, 20 26 en 27 oktober

Sint Margrietkerk Boksum

IN CONTACT MET Jennelt, Duitsland

Op 17 januari 1586 stuitte het Spaanse leger nabij het dorpje Boksum op een Fries leger. Helaas kwam het niet tot een eerlijk gevecht, waarbij het Friese leger het zwaar te verduren kreeg. Vaandeldrager Otto Clant had opdracht het vaandel met zijn leven te verdedigen en betrad de Sint Margrietkerk. De Spanjaarden boden hem genade, maar hij wikkelde zich in het vaandel en streed voort. Dit indrukwekkende 3D videomapping-spektakel met livemuziek en toneel rondom de Sint Margrietkerk, vertelt het verhaal van het Friese leger dat in opstand komt tegen de Spaanse onderdrukking tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De bezoeker zal zich in de middeleeuwen wanen wanneer men het historische gedeelte van Boksum binnenwandelt, waar onder andere een middeleeuwse markt te vinden is. De schedel met musketkogelgat, die in 2016 is opgegraven, speelt een rol in dit spektakel.

M.m.v. o.a. Muziekvereniging Advendo, Tonielferiening De Stringpraters, Dorpskoor Boksum en ABBS Otto Clantskoalle. Beeldmateriaal: Mark van Houten, videomapping: Pieter-Frans Flameling, licht: Koos de Vries, historicus Syds Pasma.

Meer informatie: info@markvanhouten.nl

Download
persmap van De Slach by Boxum