MENU
under construction

De verdwenen peerden

3 en 4 augustus 2018

Bonifatiuskerk Oldeberkoop

IN CONTACT MET Ergli, Letland

Het verhaal gaat dat er in het kerkje van Nijeberkoop ooit twee paarden zijn omgekomen. De paarden waren losgeraakt en zijn, zo bleek later, op het kerkhof van het dorpje terechtgekomen. Het kerkje was in slechte staat, waardoor het niet meer werd gebruikt. Toen er na een poosje weer eens mensen kwamen, lagen daar de verdwenen paarden: allebei dood. Ook al is het kerkje van Nijeberkoop allang verdwenen, het verhaal is na al die jaren nog bekend. Er schuilt een mooie symboliek in: het kerkje bleef tot op het laatste moment een plaats waar je je beschermd voelde.
Het verhaal verdient een artistieke uitdaging. Het ligt voor de hand dat in de regionale context de taal een belangrijke rol moet spelen. In de eeuwenoude Oldeberkoper kerk met zijn prachtige akoestiek moet de taal dan wel gezongen worden. Vandaar een literair-muzikale vertolking van de verdwenen peerden.

M.m.v. Berkoper Popkoor en Donna Dora, muziekvereniging Brocante, gitaarclub Capodastro’s, Stellingwarver Schrieversronte, OBS de Tjongeling, Lindecollege, troubadour Serge Epskamp. Idee en artistieke leiding: Mariken Biegman i.s.m. Sietske Bloemhoff

Meer informatie: info@stellingwarfs.nl

Download
persmap van De verdwenen peerden