MENU
under construction

Een Jammerlijck Klaachlied

1 – 2 juni 2018

St. Gertrudis Kerk Workum

IN CONTACT MET Alcalá de Henares, Spanje

Op een dag in 1574 kwam schipper Hendrik Spruyt met zijn vrouw Trijntje Jans in hun thuishaven Workum aan. Ze waren doopsgezinden; volgelingen van Menno Simons. Caspar de Robles, stadhouder van Friesland in dienst van de koning van Spanje, had het op deze kleine, verboden gemeenschap gemunt. Vanwege hun ketterse geloof maar niet minder vanwege hun geld; nodig voor de aanleg van dijken. Spruyt werd op het marktplein letterlijk en figuurlijk uitgekleed, vastgebonden in een oude schuit, die in brand werd gestoken, en naar zee gedreven.

Dit verhaal is het uitgangspunt voor Een Jammerlijck Klaachlied. Een multimediale voorstelling over godsdienstvrijheid, rebellie, onderdrukking en de eeuwige strijd tegen het water. Filmbeelden en muziek van het Frysk Fanfare Orkest, jazzquartet Talking Cows en zangkoor Sjongsum leiden de toeschouwer langs plaatsen en gebeurtenissen van die tijd.  Jan Arendz en Thijs Feenstra belichten het verhaal van de Hollandse opstand van twee kanten.

Met Jan Arendz en Thijs Feenstra, script en film: Frits Boersma, compositie: Frans Vermeerssen, dirigent: Jouke Hoekstra, regie: Marijke Geertsma, m.m.v. Frysk Fanfare Orkest, Talking Cows, koor Sjongsum en Orquesta Filarmónica Cervantino.

Bekijk de trailer hier

Bestel uw kaarten hier.

Meer informatie: www.hetfilmverhaal.nl / info@hetfilmverhaal.nl

 

Download
persmap van Een Jammerlijck Klaachlied