MENU
under construction

Het Fluitschip

25 mei – 3 juni 2018

Grote Kerk Hindeloopen

IN CONTACT MET Narva, Estland

Is de liefde sterker dan het water?

De fluit, een schip voor de handelsvaart, vaart richting Sint Petersburg. Aan boord 2e stuurman Wiebe Aukesz. Thuis in Hindeloopen, wacht zijn verloofde Jildous. Een prachtig verhaal van bruiloft tot begrafenis ten tijde van de bloeiende scheepvaart vanuit de haven van Hindeloopen.

Een voorstelling in de Hindelooper taal en authentieke klederdracht door de plaatselijke gemeenschap. Folklore, volksvermaak, schilderkunst, stoffen en een wintertafereel op verschillende locaties in het stadje. Een decor op zich met al haar kleine straatjes, prachtige lichtlantaarns, steegjes, grachten, historische woningen en beschilderde huiskamers. Om de ware reis van Het Fluitschip te doen herleven hoort men de klanken van een Russisch-Orthodox koor.

Aan de voorstelling werken mee: Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen, Muziekvereniging De Lytse Súdwesthoeke, Hindelooper Zeemanskoor Auke Wybesz, Viswijvenkoor Grietje Sprot, Bakhuster Heechsjongers, Museum Hindeloopen, 1e Friesche Schaatsmuseum, Stichting tot Behoud van Immaterieel Erfgoed.

Script en regie: Hannie Zwerver.

Meer informatie: hetfluitschip@mail.com

Koop uw kaarten hier.

Download
persmap van Het Fluitschip