MENU
under construction

Het Fluitschip

25 mei – 3 juni 2018

Grote Kerk Hindeloopen

IN CONTACT MET Narva, Estland

Is de liefde sterker dan het water?

De fluit, een schip voor de handelsvaart, vaart richting Riga. Aan boord 2e stuurman Wiebe Aukesz. Thuis, in Hindeloopen, wacht zijn verloofde Jildous. Een prachtig verhaal van bruiloft tot begrafenis ten tijde van de bloeiende scheepvaart vanuit de haven van Hindeloopen.

Een voorstelling in de Hindelooper taal en authentieke klederdracht door de plaatselijke gemeenschap. Folklore, volksvermaak, schilderkunst, stoffen en een wintertafereel op verschillende locaties in het stadje; een decor op zich met al haar kleine straatjes, prachtige lichtlantaarns, steegjes, grachten, historische woningen en beschilderde huiskamers.
Om de ware reis van het Fluitschip te doen herleven hoort men de klanken van een Russisch-Orthodox koor uit Narva, Estland.

M.m.v. Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen, Muziekvereniging De Lytse Súdwesthoeke, Hindelooper Zeemanskoor Auke Wybesz, Viswijvenkoor Grietje Sprot en Byzantijns Mannenkoor Friesland. Kunst- en schildersatelier; Glashouwer, Roosje, Iekoon, Johan Mulder, Bootsma. Museum Hindeloopen, 1e Friese schaatsmuseum, Stichting tot Behoud van Immaterieel Erfgoed. Script en regie: Hannie Zwerver

Meer informatie: hetfluitschip@gmail.com

Koop uw kaarten hier.

Download
persmap van Het Fluitschip