MENU
under construction

Lûd fan de Middelsee

30 september 2018

Oldehove Leeuwarden

IN CONTACT MET Florence, Italië

Lûd fan de Middelsee is een verhaal over 17 Leeuwarder muziekverenigingen, een verdwenen zee en een toren. En niet zomaar een toren, maar ús toer de Oldehove, trots symbool van Leeuwarden.

In Lûd fan de Middelsee brengen de 17 muziekverenigingen de oude Middelzee opnieuw tot leven. Daarom klinkt op 30 september 2018 op bijzondere locaties in Hijum, Feinsum, Stiens, Britsum, Koarnjum, Jelsum en Leeuwarden muziek. Showbands, brassbands, fanfares, harmoniekorpsen én een doedelzakband verzorgen daar verrassende optredens. Publiek doet de locaties per fiets aan. De beste manier om de onmetelijke luchten en de weidsheid van het oude landschap te ervaren. Eindpunt van de route is De Prinsentuin in Leeuwarden. Daar is eten en drinken voor iedereen. De grote finale met meer dan 500 muzikanten vindt ’s avonds plaats Under dé Toer, de Oldehove. Deze toren, gebouwd op de kust van de oude Middelzee, staat symbool voor de samenwerking tussen de muziekverenigingen én voor hun motto: jezelf steeds opnieuw uitvinden. Lûd fan de Middelsee: een muzikaal spektakel waar nog lang over gesproken zal worden.

M.m.v. Apollo Grou, Brassband Fryslân, Crescendo Hijum/Feinsum, Da Capo Leeuwarden, De Kriich Wergea, De Nije Bazún Britsum, Fries Senioren Orkest, Gerrit Heeringa Orkest, Graham Lowland Pipes & Drums, Harmonie Weidum, Hosannah Leeuwarden, Brassband Wirdum, Ons Genoegen Leeuwarden, Pasveerkorpsen Leeuwarden, Soli Brass Leeuwarden, Studio Stiens, Takostu Stiens. Nynke de Jong en Fabian Jansen. Compositie: Geert Jan Kroon, eindregie: Tamara Schoppert

Meer informatie: www.sml.frl

 

Download
persmap van Lûd fan de Middelsee