MENU
under construction

Lûd fan de Middelsee

30 september 2018

Oldehove Leeuwarden

IN CONTACT MET Florence, Italië

In Lûd fan de Middelsee brengen 17 muziekverenigingen de oude Middelzee opnieuw tot leven. De Middelzee: nieuw grondgebied van de gemeente Leeuwarden. En thuisregio van de 17 samenwerkende verenigingen. De stad kennis laten maken met de dorpen, en de dorpen meenemen naar de stad: dat is het doel van Lûd fan de Middelsee.

Daarom klinkt op 30 september 2018 van Hijum tot Leeuwarden muziek. Een muzikale fietsroute, door het landschap van de Middelzee. In de dorpen en onderweg verzorgen showbands, brassbands, fanfares, harmoniekorpsen én een doedelzakband verrassende optredens. Eindpunt van de route is De Prinsentuin in Leeuwarden. Daar is eten en drinken voor iedereen. De grote finale vindt ’s avonds plaats Under dé Toer, de Oldehove. Deze toren, gebouwd op de kust van de oude Middelzee, staat symbool voor de samenwerking tussen de muziekverenigingen. Samen brengen zij een muzikaal spektakel waar nog lang over gesproken zal worden.

M.m.v. Apollo Grou, Crescendo Hijum/Feinsum, Da Capo Leeuwarden, De Kriich Wergea, De Nije Bazún Britsum, Harmonie Weidum, Hosanna Leeuwarden, Looft den Heer Wurdum, Oldehove Kapel Leeuwarden, Ons Genoegen, Pasveerkorpsen Leeuwarden, Soli Brass Leeuwarden, Studio Stiens, Takostu Stiens, Fries senioren orkest, Graham Lowland Pipes & Drums. Compositie: Geert Jan Kroon. Regie en artistieke leiding: Luuk Eisema.

Meer informatie: ludfandemiddelsee@outlook.com

Download
persmap van Lûd fan de Middelsee