MENU
under construction

Tusken Twa Tuorren

11 – 25 november 2018

St. Martinuskerk Warga

IN CONTACT MET Stangvik, Noorwegen

In de geest van Sint Maarten deelt de Sint Martinuskerk haar aardse bezittingen met de jeugdsoos, broedplaats voor organisatorisch en cultureel talent in Wergea (de jeugdsoos maakt gebruik van een gebouwtje naast de kerk).

Maar wat gebeurt er als de kerk moet fuseren en daarbij de bestaande regelingen en budgetten worden aangepast? Wat als de jeugdsoos wegvalt? Hoeveel invloed heeft dat op de hele dorpsgemeenschap?

In een theaterspektakel wordt dit thema uitgewerkt. Een verhaal waarin alle culturele verenigingen van Wergea een rol hebben, een productie met meer dan 100 medewerkers, gespeeld op drie unieke locaties: De rooms-katholieke kerk, de doopsgezinde kerk en de voormalige hervormde kerk.

De voor- en tegenstanders van sluiting dragen uitgebreid en meer of minder luidruchtig hun argumenten aan. Heeft het dorp zonder jeugdsoos toekomst? Of gaat Wergea (als symbool van een gemiddeld Fries dorp) samen met de jeugdsoos ten onder?

Meer informatie: www.denoordersmederij.nl

M.m.v.: Jeugdsoos SZDRNZLL, De Sint Martinustsjerke, De Frissel, De Bidler, Koor Ynspiraasje, Popkoor Wergea, RK koor St. Cecilia, Muzykferiening De Kriich, Bigband Two Towers Collective, Boppeseal Movies, Kulturele Kommisje Wergea, Halbertsma toaniel, Jongerein toaniel, Iepenloftspul Wergea, Merkekommisje, OBS de Twamêster, Buertferiening ʻTusken Twa Tuorrenʼ. Tekst: Froukje van Houten. Regie: Theo Smedes. Muzikaal leider: Gerrit Hager

Download
persmap van Tusken Twa Tuorren