MENU
under construction

Yn it Skaad fan ’e Toer

25 – 27 mei, 5 – 20 oktober 2018

PKN-kerk Ryptsjerk

IN CONTACT MET Krakau, Polen

Plotseling zit de kerk weer vol in Ryptsjerk. Acute godsvrucht? Nee, er circuleert een verhaal over een schat onder de vloer van het eeuwenoude godshuis.

Yn it Skaad fan ’e Toer is een muzikaal-theatrale voorstelling over wat dit gerucht teweegbrengt in het dorp. De één vindt dat een graf voor rust is en niet geschonden mag worden. Anderen zien eurotekens en mogelijkheden voor verbetering van het dorp en zichzelf. Dan – op een ochtend – is de vloer opengebroken… Een verhaal met wortels naar Antje van Uylenburgh, de in deze kerk begraven schoonzus van Rembrandt van Rijn. En naar Antje’s echtgenoot: de Poolse vrijgevochten theoloog Johannes Maccovius. Hij was op zijn 27ste al hoogleraar aan de Universiteit van Franeker, kerkelijk dissident, drinkebroer en hoerenloper.
Het mysterie van Antje, vervlochten met de merkwaardige gedragingen van mensen destijds en nu, werpt een schaduw over het dorp.

M.m.v. leden van Koar Excentriek, Toneelvereniging Wy doarre wer, oudleden van K.M.F. Excelsior, kinderen van de basisschool, WIG Producties en vele andere inwoners van Ryptsjerk.
Tekst: Margreet de Heer, Rynk Bosma, regie: Hans van Buuren.

Meer informatie en tickets: www.ynitskaadfanetoer.nl / info@ynitskaadfanetoer.nl

Download
persmap van Yn it Skaad fan ’e Toer