MENU
under construction

Archief

Over ons

Under de Toer werkt vanuit een compacte projectgroep waarin naast de initiatiefnemers (Bouke Oldenhof en Jos Thie) een aantal ervaren professionals werken. Het project wordt mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van  Leeuwarden-Fryslân2018 en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Jos Thie woont ruim twintig jaar in Wergea en was van 1994 tot 2004 jaar artistiek leider van Tryater (o.a. ABE, Peer Gynt, Orfeo Aqua, Kening Lear, Twa, Pak ‘m Stanzi). Jos was ook artistiek leider van Werk in Uitvoering, Ro theater en De Utrechtse Spelen. Hij was regisseur van o.a. Faderpaard en is dat van Jochem Myjer en Armin van Buuren.

Bouke Oldenhof (1957) groeide op als zoon van een kerkhistoricus in Heerenveen. Hij studeerde Nederlands, Fries en Theaterwetenschap in Groningen en Amsterdam. Vanaf de jaren ’90 is hij werkzaam als toneelschrijver voor o.a. De Citadel, Gnaffel, Tryater, Het Laagland en het Zuidelijk Toneel. Opgevoerd werden plattelandsminiaturen als Rolbrug, Kooibos en Lette ropping; en jeugdtheaterteksten als Niemand spaart mensen, Medusa (Hans Snoekprijs) en Ontsnapping naar de Oost. Daarnaast werkte Oldenhof mee aan spektakelvoorstellingen als Abe! In het voetbalstadion van Heerenveen, Hora Ruit rondom Slot Loevestein en De engel en de duizend doden in de Der A-kerk in Groningen.

Tamara Schoppert is bij het Friese publiek  bekend als actrice bij Tryater (Ronja de Roversdochter, Pak ‘m Stanzi). Als regisseur/maker leverde ze de afgelopen jaren meerdere jeugdvoorstellingen (Dixi, Fabelkracht, Biggels en Tuiten, Mama Gazoline). Onlangs speelde ze in het succesvolle Grutte Pier fan Kimswert van de PeerGrouP en in 2016 toert ze met DOEK! van Pier 21 door de provincie. Ze bouwde van 2010-2014 als artistiek leider mee aan het jaarlijkse UITfestival in Leeuwarden en was in de zomer van 2016 interim projectleider van De Reis, het participatieproject van Keunstwurk.

Tamara Schoppert is bij het Friese publiek bekend als actrice bij Tryater (Ronja de Roversdochter, Pak ‘m Stanzi). Als regisseur/maker leverde ze de afgelopen jaren meerdere jeugdvoorstellingen (Dixi, Fabelkracht, Biggels en Tuiten, Mama Gazoline). Onlangs speelde ze in het succesvolle Grutte Pier fan Kimswert van de PeerGrouP en in 2016 toert ze met DOEK! van Pier 21 door de provincie. Ze bouwde van 2010-2014 als artistiek leider mee aan het jaarlijkse UITfestival in Leeuwarden en was in de zomer van 2016 interim projectleider van De Reis, het participatieproject van Keunstwurk.

none

Freek van Duijn is een zeer ervaren cultureel ondernemer. Hij was zakelijk leider van het RO theater (1985-1996), directeur van Schouwbrug Arnhem en Musis Sacrum (1996-2002). Sinds 2002 werkt hij als adviseur, interimmanager en projectleider voor een divers aantal culturele instellingen, waaronder veel grote schouwburgen en theatergezelschappen in Nederland.

Sjoeke-Marije Wallendal (1983) studeerde in 2006 af aan de opleiding Docent Theater (ArtEZ Zwolle) waarna zij begon met regie-assistenties en regisseren op freelance basis, onder andere voor haar eigen stichting NijT. Sinds 2013 is ze één van de regisseurs in het Collectief van Kameroperahuis, productiehuis voor muziektheater. In 2015 behaalde ze de master Regie aan het RITCS in Brussel. Tegelijkertijd volgde ze een postgraduaat in zintuiglijk ervaringstheater van Teatro de los Sentidos in Barcelona. Hierin specialiseerde zij zich verder in theater waarbij de beleving en ervaring van de bezoeker centraal staat.

Sjoeke-Marije Wallendal (1983) studeerde in 2006 af aan de opleiding Docent Theater (ArtEZ Zwolle) waarna zij begon met regie-assistenties en regisseren op freelance basis, onder andere voor haar eigen stichting NijT. Sinds 2013 is ze één van de regisseurs in het Collectief van Kameroperahuis, productiehuis voor muziektheater. In 2015 behaalde ze de master Regie aan het RITCS in Brussel. Tegelijkertijd volgde ze een postgraduaat in zintuiglijk ervaringstheater van Teatro de los Sentidos in Barcelona. Hierin specialiseerde zij zich verder in theater waarbij de beleving en ervaring van de bezoeker centraal staat.

San Jonker (1973) heeft na haar ervaring in het bedrijfsleven met het opzetten en verder laten groeien van kleine en grote organisaties  de overstap gemaakt naar de culturele sector. Sinds 2010 heeft zij als marketeer, zakelijk leider en organisatie adviseur diverse culturele organisaties ondersteund. Waaronder de Anne Frank Stichting, de Stelling van Amsterdam en Power of Art House.

Stichting Under de Toer

Het bestuur bestaat uit:

Thom van der Goot (voorzitter)

nevenfuncties:

bestuursvoorzitter van de vooropleiding theater De Noorderlingen

adviseur bij de Drentse Culturele Gemeente 2017 / Tynaarlo.

Sjoerd IJbema (secretaris)

nevenfuncties:

(vrijwilliger Fries Filmarchief)

Klaas Scheffer (penningmeester)

nevenfuncties:

penningmeester van de Commerciële Club NW Fryslân

penningmeester Stichting HOMSK theater

 

 

De directie wordt gevormd door:

Freek van Duijn (zakelijk leider)

Jos Thie (artistiek leider)

 

Meer

Hierbij treft u het Jaarverslag 2017 en de Jaarrekening 2017.

Via de link kunt u het jaarverslag 2015-2016, projectplan en de jaarrekening 2015-2016 bekijken.

 

 

Steun

Leeuwarden-Fryslân 2018

Under de Toer is één van de projecten van de Leeuwarden-Fryslân 2018. De openingsvoorstelling in de Grote of Jacobijner Kerk in Leeuwarden wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Leeuwarden-Fryslân 2018. Alle 32 projecten worden opgenomen in de programmering  van het Culturele Hoofdstad evenement.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is de belangrijkste financier van de tweeëndertig manifestaties in de verschillende kerken. Het fonds wil met dit project de samenwerking stimuleren tussen professionele kunstenaars en verenigingen en initiatieven in de gemeenschap die kunst produceren in de vrije tijd. Voor elk project stelt het fonds maximaal € 12.000 beschikbaar. Bovendien stelt ze extra financiële middelen beschikbaar voor goede ondersteuning, zowel artistiek/inhoudelijk als praktisch/organisatorisch.

Extra steun

Elk project maakt haar eigen begroting, waardoor naast de bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds andere inkomsten mogelijk zijn. Denk aan inkomsten uit kaartverkoop en sponsoring en bijdragen van andere fondsen.

Foto’s: Tryntsje Nauta