MENU
under construction

Tipje van de sluier

 

 

Ook zo benieuwd naar wat we mogen verwachten via Under de Toer in 2018? Sommige projectindieners lichten maar wat graag een tipje van de sluier op en vertellen over de plannen waarmee ze bezig zijn.

Praot mar Frysk??!

De pelgrims uut de Stellingwarven, die in 1579 naodat ze lopende naor Santiago de Compostella west hebben, weer thuuskommen en feestelik onthaeld wodden, schrikken heur een hoetien. De raodsheer Baerte van Idzarda het, uut naeme van Frieslaand, de Unie van Utrecht mit ondertekend. Daordeur is de Spaanse overheersing now weliswaor veurbi’j, mar wat stelt de vri’jhied die ze kregen hebben now aenlik veur? Wat betekent dat veur et Stellingwarfs? Ze hebben zo heur twiefels en dringen d’r bi’j de bevolking op an om te vechten veur de vri’jhied van godsdienst en tael. Onderwegens hebben ze mit Basken praot, die heur eigen Baskisch hebben, en zodoende bin ze heur nog meer bewust wodden van heur eigen tael.
Wi’j, keunsteners en ammeteurverienings van Der Izzerd en omgeving hopen dit verhael in oktober 2018 te vertellen in en om et karkien van Der Izzerd, as ien van de 30 mannefestaosies veur Under de Toer.

We kwammen op et idee deur de tekst in et Latien op et rouwbod van de raodsheer in et karkien:

De edele en veurnaeme Dr. Baerte van Idzarda, Fries Raodsheer ien van de eersten die deur et ofgooien van et Spaanse jok de grondslag van de vri´jhied in Frieslaand legd het.

 

Paardenhaar en de kam van de koster
“In de hal van onze kerk in Langezwaag is een speciaal plekje waar kerkgangers hun sigaar konden neerleggen om na de kerkdienst verder te roken. Hier lag ook een grote grove kam, die iets dierlijk had, met een spiegel erboven. Kerkgangers die door weer en wind met verwaaide haren de kerk binnen kwamen of een regenkapje hadden gedragen, pakten deze kam om voor de spiegel hun haar te kammen. Dit was tot 1980 een heel normaal gebruik in deze kerk. Een kam, die gezamenlijk gebruikt werd door de dorpsgemeenschap om netjes met gekamde haren de dienst bij te wonen. De grote pluk haar die in de kam achterbleef, werd er door de koster na afloop van de dienst buiten uitgehaald, waarna hij ‘m over het kerkhof door de wind liet wegvoeren. Deze anekdote, samen met de mythe die vertelt waarom er op onze Toer geen haan, maar een paard staat, vormt de basis van ons Under de Toer-project. Waarvoor we in het dorp nu al paardenhaar verzamelen? Dat vertellen we graag als we geselecteerd worden. Langezwaag heeft er zin in!”

Lytse Fedde uit Nijlân
“Hoe Lytse Fedde, de timmermansknecht, de verzakkende kerktoren van Nijland wilde redden, maar zijn plaats moest kennen. Járen later is zelfs de toren van Pisa voor verder verzakken behoed volgens het plan van Lytse Fedde! Als wij in de selectie van Under de Toer komen, willen we dit verhaal vertellen. En meer dan dat: we gaan dan op zoek naar de Lytse Fedde’s van vandaag in ons dorp.”

Under de Toer fan Wommels
“Volledig kloppend met hoe er vanuit Talant wordt gezocht naar manieren om bewoners en cliënten volwaardig mee te laten doen aan CH2018, ontwikkelen we een prachtig project: wij vragen niet of we ergens kunnen aanhaken maar nodigen zelf uit om met ons plan mee te doen! ‘Wat betekent de toren van Wommels voor jou?’, is de vraag die we onszelf en het dorp stellen. Het initiatief komt van de begeleid wonen locatie Tywerthiem. We hebben naast de kerk al contact met de toneelvereniging, het Greidhoekefestival en we vragen zangers uit het dorpskoor om in ons koor Happy Voices mee te komen zingen. Reken maar dat de vlag op de kerktoren wappert, als we worden geselecteerd!”